เบทาโกร ปัดกักตุนเนื้อหมู 2 แสนโล สำรองสินค้าปกติ

เบทาโกร ปัดกักตุนเนื้อหมู 2 แสนโล สำรองสินค้าปกติ

เบทาโกร ปฏิเสธ กักตุน เนื้อหมูที่ปรากฏในรายงานข่าว 201,650 กิโลกรัมในห้องเย็นของกลุ่มสาขา เป็นการจัดการสินค้าคงคลังตามแนวทาง การปฏิบัติโดยปกติ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) (บมจ.) ชี้แจงเมื่อวันที่ 20 ม.ค.ที่ผ่านมา เรื่อง การตรวจสอบห้องเย็นกรณีอาจมีการกักตุนสินค้าประเภทเนื้อสุกรในจังหวัดสงขลา

จากกรณีที่ปรากฏรายงานข่าวการเข้าตรวจสอบบริษัทห้องเย็นแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา

และพบว่ามีการเก็บรักษาเนื้อสุกรจากบริษัท เบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม พัทลุง จำนวน 201,650 กิโลกรัมในห้องเย็นดังกล่าวนั้น บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า การจัดเก็บรักษาเนื้อสุกรของบริษัท เบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม พัทลุง และสาขาในกลุ่ม ในบริษัทห้องเย็นตามที่ระบุในรายงานข่าว เป็นการจัดการสินค้าคงคลังตามแนวทาง การปฏิบัติโดยปกติ ภายใต้มาตรฐานการจัดส่งสินค้า เพื่อการสำรองสินค้ารองรับการจัดส่ง 5-7 วันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สินค้ามีความสดใหม่จนถึงมือผู้บริโภค โดยครอบคลุมพื้นที่จัดส่งในภาคใต้ตอนล่างมากกว่า 8 จังหวัด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการแจ้งข้อมูลปริมาณเนื้อสุกรทั้งหมดที่เก็บในห้องเย็นนั้นต่อกระทรวงพาณิชย์ให้รับทราบล่วงหน้า ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา จำนวน 211,361 กิโลกรัม ซึ่งเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ครั้งที่ 1/2565 ที่ระบุให้ “ผู้เลี้ยงที่มีปริมาณการเลี้ยงเกิน 500 ตัว ผู้ค้าส่ง ที่มีปริมาณเกิน 500 ตัว ห้องเย็นที่มีการเก็บสต็อกเกิน 5,000 กิโลกรัม ขึ้นไป ให้ดำเนินการแจ้งสต๊อกให้กรมการค้า ภายในรับทราบ รวมทั้งแจ้งราคาในทุก 7 วัน โดยเริ่มวันที่ 10 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

บริษัทฯ ขอยืนยันว่า การจัดการสต็อกดังกล่าวเป็นการจัดการสินค้าคงคลังตามแนวทางปฏิบัติโดยปกติ มิใช่การกักเก็บสินค้าเป็นเวลานาน เพื่อเป้าหมายด้านราคาที่สูงขึ้นแต่ประการใด บริษัทฯ พร้อมให้ความร่วมมือในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ ครอบคลุมถึงการจัดการสินค้าคงคลังและการรายงานแจ้งจำนวนสต็อกตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัด

อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อปริมาณสุกรและระดับราคาที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ ตระหนักถึงความกังวลใจของผู้บริโภคต่อกรณีดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงได้ยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง โดยได้รับการรับรองตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์อย่างถูกต้องครบถ้วน รวมถึงได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ของผู้บริโภค โดยการผสานความร่วมมือกับภาครัฐและทุกภาคส่วน ในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์หมูปลอดภัย ในราคาที่เป็นธรรมให้กับประชาชน ในโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน โดยการจำหน่ายหมูสดในราคากิโลกรัมละ 150 บาท ณ จุดจำหน่ายในโครงการ 667 แห่งทั่วประเทศ

เครือเบทาโกร ยึดมั่นในเจตนารมณ์ทางธุรกิจที่ดี มีบรรษัทภิบาล พร้อมให้ข้อมูลที่ถูกต้องและสื่อสารสร้างความเข้าใจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ ในฐานะบริษัทชั้นนำด้านผลิตภัณฑ์อาหารสดและแปรรูปที่ปลอดภัย เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตดีของผู้บริโภคอย่างยั่งยืน

ญี่ปุ่นเรียกคืน มันฝรั่งแผ่นทอดกรอบยี่ห้อดังนำเข้าจากไทย หลังพบสารไกลโคอัลคาลอยด์สูง

ญี่ปุ่นเรียกคืน มันฝรั่งแผ่นทอดกรอบยี่ห้อดังนำเข้าจากไทย หลังพบสารไกลโคอัลคาลอยด์สูง ยังไม่มีรายงานผลกระทบต่อสุขภาพผู้บริโภค ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ Food Channel จากประเทศญี่ปุ่น รายงานการตรวจพบสารไกลโคอัลคาลอยด์ที่มีความเข้มข้นสูง ในขนมมันฝรั่งแผ่นทอดกรอบยี่ห้อดัง ที่นำเข้าจากประเทศไทย ขนาดบรรจุภัณฑ์ 140 กรัม หลังจากได้รับเรื่องจากผู้บริโภคว่า ได้รับประทานมันฝรั่งแผ่นทอดแล้วมีรสขม

ในรายงานที่เผยแพร่วันที่ 18 ม.ค. 2565 ระบุว่า หากบริโภคสารดังกล่าวในปริมาณมากอาจทำให้เกิดอาการท้องร่วง อาเจียน และปวดท้องได้ อย่างไรก็ดี ยังไม่มีรายงานอันตรายต่อสุขภาพที่เกิดจากการกินขนมดังกล่าว

ขนมลอตดังกล่าว ถูกส่งไปยังญี่ปุ่นเมื่อเดือนธันวาคม 2564 จำนวน 3,348 ถุง ระบุวันหมดอายุเดือนมีนาคม 2565

บริษัทญี่ปุ่นที่นำเข้า สามารถให้ผู้ที่ซื้อขนมขบเคี้ยวนี้ สามารถส่งคืนสินค้าเพื่อรับเงินคืนได้

สารไกลโคอัลคาลอยด์คืออะไร

อ้างอิงจาก ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นิธิยา รัตนาปนนท์ ระบุว่า ไกลโคอัลคาลอยด์คือ สารพิษธรรมชาติชนิดหนึ่งที่สังเคราะห์โดยมันฝรั่ง เป็นแอลคาลอยด์ที่ต่ออยู่กับโมเลกุลของน้ำตาล นอกจากนี้ยังมี แอลฟา-โซลานีน (alpha-solanine) และแอลฟา-คาโคนีน (alpha-chaconine)

การสื่อสารทางด้านสังคม ขณะนี้มีการตื่นตัวกันอย่างมาก ดังนั้นข้อมูลที่ให้กับประชาชนทั่วไป จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส ใช้ความจริง เหตุผลทางวิทยาศาสตร์มากกว่าความรู้สึกในการแพร่กระจายข่าวออกไป ในบางครั้งมีผลกระทบทางจิตใจค่อนข้างมาก โดยเฉพาะข่าวที่ไม่เป็นความจริง และการ bully ในสังคม ไม่ได้ช่วยอะไรเลยต่อภาพรวม