ไม่รอด! “UST ร่วง” ต่ำสุดอีกครั้ง พร้อมความผันผวนของตลาดเหรียญดิจิทัล

ไม่รอด! “UST ร่วง” ต่ำสุดอีกครั้ง พร้อมความผันผวนของตลาดเหรียญดิจิทัล

ล่าสุด กราฟดิ่งลงอีกครั้ง ‘UST Stablecoin ร่วง’ ต่ำสุดในปีนี้ สร้างความตื่นตระหนกแก่นักลงทุน ในขณะที่ปัจจุบันเหรียญสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนสูงเป็นวงกว้าง อัปเดตล่าสุดวันนี้ จากข้อมูลตลาดสกุลเงินดิจิทัลจาก Binance ซึ่งเป็นตลาดหลักของเหรียญดิจิทัล UST USDT โดยล่าสุดทำค่าเงินแตะที่ระดับต่ำสุด อยู่ที่ 0.9202 ดอลลาร์ และก็กลับขึ้นมาเล็กน้อยที่ระดับ 0.984 ดอลลาร์

และเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพบว่าเหรียญ UST Stablecoin ได้เริ่มสูญเสียมูลค่า เมื่อเทียบกับดอลลาร์ โดยอิงข้อมูลรายงานจาก The Block

ซึ่งเหตุการณ์การดิ่งราคาต่ำสุดของ UST (ยูเอสที) เกิดจากปัจจัยหลายอย่างในตลาด ที่ต้องประคับประคอง คงมูลค่ากับค่าสกุลเงินดอลลาร์ โดยก่อนหน้านี้เมื่อปี 2021 เหรียญ UST เคยร่วงต่ำสุดแตะที่ระดับ 0.96 ดอลลาร์ ในเดือน พฤษภาคม 2021 ตามความผันผวนที่รุนแรง

สำหรับเหรียญดิจิทัลUST (ยูเอสที)  คือสกุลเงินประเภท Stablecoin ที่มีมูลค่าคงที่ ทำงานบน Terra (LUNA) ซึ่งเป็นรูปแบบ Blockchain โปรโตคอล ใช้ระบบการชำระเงินที่มีเสถียรภาพสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ซึ่งปกติแล้วจะมีความผันผวนน้อยกว่าเหรียญดิจิทัลสกุลอื่น ซึ่งจากเหตุการณ์การดิ่งลงของ เหรียญ ยูเอสที ก็สร้างความวิตกกังวลต่อนักลงทุนอยู่ไม่น้อย และคาดว่าจะส่งผลต่อการลงทุนเหรียญสกุลเงินดิจิทัลเป็นวงกว้าง

ล่าสุดด้าน Luna Foundation Guard องค์กรไม่แสวงผลกำไรในประเทศสิงคโปร์ มีความตั้งใจที่จะสนับสนุน Stablecoin ที่ใช้ Terra โดยมีแผนจะให้ยืม Bitcoin มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ และ UST แก่บริษัทซื้อขายบุคคลที่ 3

เงินเข้าวันนี้ เช็กสิทธิ เงินอุดหนุนบุตร  พฤษภาคม 2565 สำหรับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุครบ 6 ปี งวดนี้ โอนเงินเข้า เงินอุดหนุนบุตร มีใครรับสิทธิ์ได้บ้าง อัปเดต ล่าสุด เงินอุดหนุนบุตรเดือนพค 65 มาตราการเยียวยาจากทางรัฐบาล เงินสงเคราะห์เด็กแรกเกิด อุดหนุนบุตร พฤษภาคม 2565 สำหรับเป็นเงินสวัสดิการจ่าย เงินอุดหนุนช่วยเหลือเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สำหรับเด็กแรกเกิด จนอายุครบ 6 ปี ได้เงินรายละ 600 บาท  ของเดือนนี้ พฤษภาคม 2565 เงินอุดหุนุนบุตรเข้าวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

สำหรับงวดนี้เงินอุดหนุนบุตร เดือนพฤษภาคม 2565 ทางด้านกรมบัญชีกลาง ได้กำหนดการโอนเงินอุดหนุนบุตร ในวันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565 โดยจะต้องประกอยด้วยคุณสมบัติดังนี้

เด็กแรกเกิดจะต้อง มีสัญชาติไทย (พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย) เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี ต้องาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย และไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน

สำหรับผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนรายเดิม (กลุ่มเด็กที่เกิดตั้งแต่เดือน มีนาคม 2559 เป็นต้นไป) จ่ายตรงงวด จำนวนเดือนละ 600 บาท ผู้มีสิทธิรายใหม่ ที่ข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนฯ ก่อนวันที่ 25 ธันวาคม 2565 หากจ่ายย้อนหลังในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ จะเริ่มได้รับเงินในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ

โดยช่องทางติดต่อสำหรับโครงการ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ “เงินอุดหนุนบุตร” สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ csgcheck.dcy.go.th และให้กรอกระบุข้อมูล เลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน 13 หลัก กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด พร้อมระบุรหัสยืนยันและกดค้นหาข้อมูล

แนะนำ Call Center กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และเบอร์ติดต่อภายใน ที่ควรรู้

แนะนำ Call Center กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และเบอร์ติดต่อภายใน อัปเดตล่าสุด 2565 ไม่ว่าจะเป็นเบอร์ Call Center ภายในส่วน จดทะเบียนธุรกิจกลาง แผนกจองชื่อนิติบุคคล กองข้อมูลธุรกิจ กองกำกับบัญชีธุรกิจ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ งบการเงิน คัดหนังสือรับรอง ฯลฯ สำหรับการติดต่อภายในที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อให้เข้าถึง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สาขาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ทำความรู้จัก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก่อนแนะนำเบอร์โทร Call Center และเบอร์ภายในอื่น ๆ สำหรับการติดต่อ สอบถามข้อมูลแผนกภายในต่าง ๆ โดย “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์” มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Department of Business Development หรือชื่อย่อว่า DBD ตั้งอยู่ที่ 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

มีชื่อเดิมว่า กรมทะเบียนการค้า (Department of Commercial Registration) ตามผลการปฏิรูปราชการ ครั้งใหญ่ ที่เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545

ซึ่งในอดีตนั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดตั้งขึ้นเพื่อ ทำหน้าที่รับผิดชอบมาตราชั่งตวงวัด และรับจดทะเบียนการค้า แต่ปัจจุบัน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีหน้าที่หลักในด้านธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศ และระหว่างประเทศ ทั้งด้านทะเบียนบริษัทมหาชน การนำส่งงบการเงิน ทางอิเล็กทรอนิกส์ การบริการข้อมูลด้านธุรกิจ บัญชีสำหรับการทำธุรกิจ หรือก็คือ หน่วยงานราชการที่กำกับดูแลด้านธุรกิจการค้ารอบด้าน ทั้งหนังสือรับรอง งบการเงิน รวมไปถึงคลังข้อมูล e filling นั่นเอง

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป